Pensioenontslag of pensioenontslagbeding en contractopzegging; wat is het en wat zijn de verschillen?

Pensioenontslag

Wat gebeurt er met je medewerker als hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Je hebt als werkgever twee mogelijkheden om daarvoor iets te regelen: via het pensioenontslagbeding of door het contract op te zeggen. In dit artikel leggen we uit wat de verschillen zijn en wat de voor- en nadelen zijn.

Pensioenontslagbeding

Wat is het pensioenontslagbeding?

Vroeger was in elke collectieve arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen waarin was geregeld dat je contract automatisch eindigt als je met pensioen gaat: het pensioenontslagbeding. Dit is nu niet meer standaard als bepaling opgenomen, maar komt nog wel voor. Het pensioenontslagbeding betekent dat de vaste arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde, of de overeengekomen pensioengerechtigde, leeftijd bereikt of op een moment daarna. Daarmee is dus vooraf de einddatum van het arbeidscontract bepaald. Als werkgever is het slim om je medewerker ervan op de hoogte te brengen dat zijn contract op een bepaalde datum eindigt. 

Hoe kan ik mijn medewerker behouden?

Wil je als werkgever je medewerker na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd toch in dienst houden? Onderneem dan actie. Dan kan eenvoudig dankzij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd die toestaat dat je medewerkers in vier jaar maximaal zes contracten van bepaalde tijd aanbiedt. Wat je ook kunt doen, is dat je met je medewerker schriftelijk overeenkomt dat het pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst wordt geschrapt. Dit kan uiteraard alleen als dit een optie is in de cao.    

Contract opzeggen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Hoe werkt dat?

Als het pensioenontslagbeding niet geregeld is conform de cao, dan kun je het contract opzeggen wanneer de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Waar het contract automatisch stopt bij het pensioenontslagbeding, werkt het bij contractopzegging net omgekeerd; wil je als werkgever je medewerker niet in dienst houden, dan moet je actie ondernemen. Om je medewerker te ontslaan bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, heb je geen toestemming nodig van het UWV of van de kantonrechter. Denk er wel aan dat je het contract tijdig opzegt, dus binnen de opzegtermijn die in het contract staat vermeld. Vaak is dit één tot vier maanden, afhankelijk van het dienstverband.

En als je geen actie onderneemt?

Dan loopt het arbeidscontract na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gewoon door. Als werkgever mag je vervolgens, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, zelf bepalen wanneer je het contract dan beëindigt. De medewerker hoeft daarvoor in principe geen toestemming te geven en je hoeft ook geen reden van ontslag te noemen, het zogenaamde ontslaggrond. Daarnaast heb je ook geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Aandachtspunten

Het contract van je medewerker opzeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan alleen als de arbeidsovereenkomst is ingegaan voor het bereiken van die leeftijd. Heb je de medewerker daarna pas in dienst genomen op basis van een contract voor onbepaalde tijd? Dan gelden de reguliere regels om een medewerker te ontslaan en is afhankelijk van de ontslaggrond tussenkomst van het UWV of de kantonrechter vereist. Besluit je in onderling overleg met je medewerker om het contract te ontbinden, dan is dat natuurlijk ook een optie. 

Pensioenontslagbeding of contractopzegging

Wat zijn de voordelen en nadelen?

Als werkgever geeft contractopzegging je meer flexibiliteit. Je kunt dan immers zelf bepalen of je de medewerker langer in dienst houdt of niet. Daarmee heb je echter geen stanadaard pensioenleeftijd meer binnen je bedrijf. Die is er wel met het pensioenontslagbeding. Dat is tegelijkertijd het grote voordeel van die bepaling. 

Dus wil je dat je medewerkers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch uit dienst treden? Zorg er dan voor dat het pensioenontslagbeding in het contract is opgenomen. Zie je je medewerkers ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd liever doorwerken? Kies dan voor contractopzegging en zeg het contract binnen de opzegtermijn op.  

Meer weten? Vraag het een van onze medewerkers. We helpen je graag verder.  

Neem hier contact met mij op.

Samen op zoek naar de best passende vacature.